Advertentie

 • Cashback

 • AlgemeenAlgemene VoorwaardenDeze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.


1) Inhoudsopgave

1.     Inhoudsopgave
2.     Definities
3.     Inleiding
4.     Privacy
5.     Aanmelding
6.     Gebruik van de website
7.     Verdiensten/referrals
8.     Inwisseling van activiteitspunten
9.     Beëindiging van lidmaatschap
10.   Rechtsgeldigheid en wijzigingen2) Definities


 1. De website: pagina’s die zich bevinden op Money-Express.nl.
 2. Het team: de webmaster en beheerders van Money-Express.nl.
 3. De algemene voorwaarden: alle bepalingen opgenomen in dit reglement.
 4. De gebruiker: een persoon die geen contractuele verplichtingen is aangegaan met de website en door deze algemene voorwaarden toestemming heeft verkregen voor het gebruik van de website.


3) Inleiding


De website is een online ontmoetingsplaats tussen adverteerder en potentiële klant. De klant verklaart door aanmelding op de website zich akkoord te verklaren met alle in deze algemene voorwaarden gestelde bepalingen. Deze algemene voorwaarden gelden niet voor adverteerders, welke een contract met de daarbij behorende voorwaarden dienen te ondertekenen. Leden kunnen geld/activiteitspunten verdienen door het lezen van mails, bezoeken van websites of het spelen van (kans)spellen.4) Privacy


De privacy op de website is goed gewaarborgd. De regels en bepalingen omtrent de privacy van de gebruikers van de website zijn vastgelegd in ons privacy statement, welke is te raadplegen via de website.5) Aanmelding


 1. De gebruiker mag enkel gebruik maken van de diensten van de website indien hij akkoord gaat met alle gestelde bepalingen in de algemene voorwaarden.
 2. De gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren bij zijn aanmelding.
 3. Aanmelding kan alleen geschieden via de website Money-Express.nl.
 4. De aanmeldingsprocedure kan tijdelijk worden stilgelegd bij een te grote hoeveelheid gebruikers.
 5. De gebruiker dient er zelf zorg voor te dragen dat de gegevens bij aanmelding actueel en naar waarheid zijn ingevuld.
 6. Enkel personen uit Nederland en België mogen zich aanmelden voor deze website.
 7. Het aanmaken van meerdere accounts per (IP-)adres/computer is niet toegestaan.
 8. De minimale leeftijd voor het gebruik van deze site is 14 jaar.
 9. Bij aanmelding dient het lid over een Nederlandse of Belgische rekening te beschikken.


6) Gebruik van de website


 1. Het team is niet aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de website.
 2. Het team heeft altijd de mogelijkheid de website voor korte perioden zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers offline te halen.
 3. Bij langere periodes van onbereikbaarheid wordt indien mogelijk iedere gebruiker in staat gesteld kennis te nemen van deze onbereikbaarheid.
 4. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn informatie.
 5. Het account van een gebruiker is niet overdraagbaar aan derden.
 6. Indien een gebruiker geld/activiteitspunten weet te behalen op manieren waarvan hij kan verwachten dat deze niet stroken met het redelijke (ter beoordeling aan het team) heeft het team de mogelijkheid dit geld/activiteitspunten, nadat de gebruiker hiervan in kennis is gesteld, af te schrijven van de account van de gebruiker.
 7. Het is niet toegestaan seksueel getinte of onwettige mededelingen of advertenties aan te bieden via de website.
 8. Het team is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van geautomatiseerde processen die de site aansturen.
 9. Bij tegenvallende resultaten behoudt Money-Express zich het recht de site te beëindigen.
 10. Instellingen van de website kunnen te allen tijde gewijzigd worden.


7) Verdiensten/referrals


 1. Het is mogelijk om (fictief)geld/activiteitspunten te verdienen, die bij voldoende saldo ingewisseld kunnen worden voor echt geld.
 2. Indien het vermoeden bestaat dat de gebruiker geld/activiteitspunten/referrals heeft verdiend door middel van spam, ongewenste berichten, piramidespel achtige constructies, enkel lid worden om upline refbonus te laten behalen (onderlinge afspraken), nieuwsgroepposts en dergelijke (ter beoordeling aan het team) worden het geld/activiteitspunten/referrals in mindering gebracht bij de desbetreffende gebruiker. Indien een gebruiker een negatief saldo overhoudt zal een factuur worden gestuurd.
 3. Het is toegestaan om referrals te verdienen door middel van forumposts (rekening houdend met de op de verschillende fora geldende reglementen!), je eigen website, reclame op externe sites, via Instant Messaging programma’s als Yahoo, Google Talk en MSN Messenger.
 4. Vooraf is bekend gemaakt hoeveel activiteitspunten of geld je voor welke handelingen krijgt.
 5. Het is mogelijk om geld/activiteitspunten te verdienen in allerlei spellen en verrichtbare acties op de website.


8) Inwisseling van geld/activiteitspunten


 1. Na de 20e dag van elke maand vindt er een uitbetalingsronde plaats. Hierbij wordt iedereen die een juiste uitbetaling heeft aangevraagd uitbetaald op een door hen opgegeven bankrekeningnummer.
  Er wordt per maand maximaal €12,50 uitbetaald mits het lid voldoende (fictief)saldo en activiteitspunten heeft behaald
 2. Het team is niet aansprakelijk voor uitbetalingen op een foutief rekeningnummer. Op deze foutief uitbetaalde bedragen wordt geen restitutie verleend.
 3. Het team is niet aansprakelijk voor mogelijke vertraging bij uitbetaling van geld/activiteitspunten.
 4. Het team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitbetalingen die niet voltooid kunnen worden door overmacht, waaronder onder meer te verstaan brand, staking, faillissement, stroomstoring, rampen en terroristische aanslagen.
 5. Leden dienen zelf hun inkomsten op te geven bij de belasting.


9) Beëindiging van lidmaatschap


 1. Een gebruiker heeft te allen tijde het recht zijn lidmaatschap te beëindigen.
 2. Indien de gebruiker bij beëindiging géén €12,50 op zijn saldo heeft staan komt dit bedrag te vervallen. Het overgebleven saldo zal worden uitbetaald in termijnen van telkens één (1) maand, met een bedrag van €12,50 per maand op het bankrekeningnummer bekend bij de website (u dient deze periodes lid te blijven en te voldoen aan de activiteits voorwaarden).
 3. Indien een gebruiker een dertig dagen niet actief is op de website komt zijn/haar account te vervallen. Er kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op het resterende saldo.


10) Rechtsgeldigheid en wijzigingen


 1. Op dit reglement is enkel de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 2. Indien een artikel uit dit reglement nietig wordt verklaard heeft het team de mogelijkheid dit artikel te vervangen door een artikel met dezelfde strekking dat niet in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
 3. Het team is te allen tijde gemachtigd om dit reglement te wijzigen. Alle gebruikers zullen hiervan in kennis worden gesteld. Indien zij niet akkoord gaan met de wijziging zijn zij verplicht hun lidmaatschap de beëindigen volgens de procedure gesteld bij artikel 9, lid 2.Advertentie

Passagiers

 • Actieve reizigers: 1,404
 • Passagiers aan boord: 8
 • Gasten op perron: 6
 • Uitbetaald: 39.987,50 (€) Klik hier niet op want die klik kost je dan 10 euro in je Money-Express account

Facebook

© 2007-2017 - Wie zijn wijPrivacyAlgemene voorwaardenHelp/FAQContactDisclamerStats